تلویزیون دیجیتال

گیرنده دیجیتال با قابلیت پخش کلیه شبکه های صدا و سیما ایران

تلوزیون دیجیتال اتومکس auto maxco

گیرنده دیجیتال تلوزیون. قابلیت پخش شبکه های صدا و سیما و رادیو با کیفیت HD امکان پخش تصاویر در هنگام رانندگی (در سرعت بالا بدون پارازیت و پرش )

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

تلوزیون دیجیتال اگزد

گیرنده دیجیتال تلوزیون. قابلیت پخش شبکه های صدا و سیما و رادیو با کیفیت HD امکان پخش تصاویر در هنگام رانندگی (در سرعت بالا بدون پارازیت و پرش )

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

تلوزیون دیجیتال ایمپالا

گیرنده دیجیتال تلوزیون. قابلیت پخش شبکه های صدا و سیما و رادیو با کیفیت HD امکان پخش تصاویر در هنگام رانندگی (در سرعت بالا بدون پارازیت و پرش )

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

تلوزیون دیجیتال پرونیکس

گیرنده دیجیتال تلوزیون. قابلیت پخش شبکه های صدا و سیما و رادیو با کیفیت HD امکان پخش تصاویر در هنگام رانندگی (در سرعت بالا بدون پارازیت و پرش )

قیمت: لطفاً تماس بگیرید