یخچال اتومبیل

یخچال 18 لیتری

یخچال 18 لیتری اتومبیل قابل استفاده درکلیه اتومبیل ها استفاده از سوکت فندکی خودرو

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

یخچال 15 لیتری

یخچال 15 لیتری اتومبیل قابل استفاده درکلیه اتومبیل ها استفاده از سوکت فندکی خودرو

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

یخچال 10 لیتری

یخچال 10 لیتری اتومبیل قابل استفاده درکلیه اتومبیل ها استفاده از سوکت فندکی خودرو

قیمت: لطفاً تماس بگیرید