مانیتور بی ام و ایکس 1 touch screen car dvd player for bmw x1

مانیتور بی ام و ایکس 1

اندروید 9 فول تاچ 8 هسته ای 4 گیگا بایت رم 64 گیگابایت هارد ( حافظه داخلی )

قیمت:
لطفاً تماس بگیرید
کد کالا: مانیتور بی ام و ایکس وان
دی وی دی فابریک بی ام و x1 (2) دی وی دی بی ام و x1 (2) مانیتور فابریک بی ام و x1 (2) مانیتور بی ام و x1 (2) پخش فابریک بی ام و x1 (2) پخش تصویری بی ام و x1 (2) ضبط تصویری بی ام و x1 (2) مانیتور تصویری بی ام و x1 (2) دی وی دی فابریک بی ام و ایکس وان (3) مانیتور فابریک بی ام و ایکس وان (3) پخش فابریک بی ام و ایکس وان (3) ضبط فابریک بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی فابریکی بی ام و ایکس وان (3) مانیتور فابریکی بی ام و ایکس وان (2) پخش فابریکی بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی اندروید بی ام و ایکس وان (3) مانیتور اندروید بی ام و ایکس وان (3) پخش اندروید بی ام و ایکس وان (3) ضبط اندروید بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی اندرویدی بی ام و ایکس وان (3) مانیتور اندرویدی بی ام و ایکس وان (3) پخش اندرویدی بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی تصویری بی ام و ایکس وان (3) مانیتور تصویری بی ام و ایکس وان (3) پخش تصویری بی ام و ایکس وان (3) ضبط تصویری بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی اورجینال بی ام و ایکس وان (3) مانیتور اورجینال بی ام و ایکس وان (3) پخش اورجینال بی ام و ایکس وان (3) ضبط اورجینال بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی اصلی بی ام و ایکس وان (3) مانیتور اصلی بی ام و ایکس وان (3) پخش اصلی بی ام و ایکس وان (2) ضبط اصلی بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (3) مانیتور مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (3) پخش مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (3) ضبط مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی بی ام و ایکس وان (2) قیمت دی وی دی فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت دی وی دی بی ام و ایکس وان (2) نصب دی وی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش دی وی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت دی وی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی تاچ بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی لمسی بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی تمام لمسی بی ام و ایکس وان (1) دی وی دی سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (1) دی وی دی سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی مسیریاب بی ام و ایکس وان (2) قیمت مانیتور فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت مانیتور بی ام و ایکس وان (1) مانیتور بی ام و ایکس وان (1) نصب مانیتور فابریک بی ام و ایکس وان (1) فروش مانیتور فابریک بی ام و ایکس وان (1) قیمت مانیتور فابریک بی ام و ایکس وان (2) مانیتور فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) مانیتور تاچ بی ام و ایکس وان (2) مانیتور لمسی بی ام و ایکس وان (2) مانیتور تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) مانیتور سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (1) مانیتور سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) مانیتور مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) قیمت پخش فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت پخش بی ام و ایکس وان (1) پخش بی ام و ایکس وان (1) نصب پخش فابریک بی ام و ایکس وان (1) فروش پخش فابریک بی ام و ایکس وان (1) قیمت پخش فابریک بی ام و ایکس وان (2) پخش فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) پخش تاچ بی ام و ایکس وان (2) پخش لمسی بی ام و ایکس وان (2) پخش تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) پخش سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) پخش سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) پخش مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) قیمت ضبط فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت ضبط بی ام و ایکس وان (2) ضبط بی ام و ایکس وان (2) نصب ضبط فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش ضبط فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ضبط فابریک بی ام و ایکس وان (2) ضبط اندروبدی بی ام و ایکس وان (1) ضبط فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) ضبط تاچ بی ام و ایکس وان (1) ضبط لمسی بی ام و ایکس وان (2) ضبط سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) ضبط سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) ضبط مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) قیمت صفحه نمایش فابریکی بی ام و ایکس وان (1) قیمت صفحه نمایش بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش بی ام و ایکس وان (2) نصب صفحه نمایش فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش صفحه نمایش فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت صفحه نمایش فابریک بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش فابریکی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش اندروید بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش اورجینال بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش اصلی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش تصویری بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (1) صفحه نمایش فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش تاچ بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش لمسی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش مسیر یاب بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت اسکرین فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت اسکرین بی ام و ایکس وان (2) اسکرین بی ام و ایکس وان (2) نصب اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) اسکرین اندروید بی ام و ایکس وان (2) اسکرین اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین اورجینال بی ام و ایکس وان (2) اسکرین اصلی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین تصویری بی ام و ایکس وان (2) اسکرین مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) اسکرین فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) اسکرین تاچ بی ام و ایکس وان (2) اسکرین لمسی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) اسکرین سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین مسیر یاب بی ام و ایکس وان (2) اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت تاچ اسکرین فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت تاچ اسکرین بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین بی ام و ایکس وان (2) نصب تاچ اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش تاچ اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت تاچ اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین فابریکی بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین اندروید بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین اورجینال بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین اصلی بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین تصویری بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) تاچ اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال سی دی فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال سی دی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی بی ام و ایکس وان (2) نصب ال سی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش ال سی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال سی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی فابریکی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی اندروید بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی اصلی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی اورجینال بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی تصویری بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی تاچ بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی لمسی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی مسیریاب بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال ای دی فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال ای دی بی ام و ایکس وان (1) ال ای دی بی ام و ایکس وان (2) نصب ال ای دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش ال ای دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال ای دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی اندروید بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی اورجینال بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی اصلی بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی تصویری بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی تاچ بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی لمسی بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی تمام لمسی بی ام و ایکس وان (1) ال ای دی سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی مسیریاب بی ام و ایکس وان (1) ال ای دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت دی وی دی فابریکی بی ام و x1 (1) قیمت دی وی دی بی ام و x1 (1) نصب دی وی دی فابریک بی ام و x1 (1) فروش دی وی دی فابریک بی ام و x1 (1) قیمت دی وی دی فابریک بی ام و x1 (1) دی وی دی فابریکی بی ام و x1 (1) دی وی دی اندروید بی ام و x1 (1) دی وی دی اندرویدی بی ام و x1 (1) دی وی دی اصلی بی ام و x1 (1) دی وی دی اورجینال بی ام و x1 (1) دی وی دی تصویری بی ام و x1 (1) دی وی دی مولتی مدیت بی ام و x1 (1) دی وی دی فول تاچ بی ام و x1 (1) دی وی دی تاچ بی ام و x1 (1) دی وی دی لمسی بی ام و x1 (1) دی وی دی تمام لمسی بی ام و x1 (1) دی وی دی سیم کارت خور بی ام و x1 (1) دی وی دی سیم کارتی بی ام و x1 (1) دی وی دی مسیر یاب بی ام و x1 (1) قیمت مانیتور فابریکی بی ام و x1 (1) قیمت مانیتور بی ام و x1 (1) نصب مانیتور فابریک بی ام و x1 (1) فروش مانیتور فابریک بی ام و x1 (1) قیمت مانیتور فابریک بی ام و x1 (1) مانیتور فابریکی بی ام و x1 (1) مانیتور اندروید بی ام و x1 (1) مانیتور اندرویدی بی ام و x1 (1) مانیتور اصلی بی ام و x1 (1) مانیتور اورجینال بی ام و x1 (1) مانیتور مولتی مدیا بی ام و x1 (1) مانیتور فول تاچ بی ام و x1 (1) مانیتور تاچ بی ام و x1 (1) مانیتور لمسی بی ام و x1 (1) مانیتور تمام لمسی بی ام و x1 (1) مانیتور سیم کارت خور بی ام و x1 (1) مانیتور سیم کارتی بی ام و x1 (1) مانیتور مسیر یاب بی ام و x1 (1) قیمت پخش فابریکی بی ام و x1 (1) قیمت پخش بی ام و x1 (1) پخش بی ام و x1 (1) نصب پخش فابریک بی ام و x1 (1) فروش پخش فابریک بی ام و x1 (1) قیمت پخش فابریک بی ام و x1 (1) پخش اندروید بی ام و x1 (1) پخش اندرویدی بی ام و x1 (1) پخش اورجینال بی ام و x1 (1) پخش اصلی بی ام و x1 (1) پخش تصویری بی ام و x1 (1) پخش مولتی مدیا بی ام و x1 (1) پخش فول تاچ بی ام و x1 (1) پخش تاچ بی ام و x1 (1) پخش لمسی بی ام و x1 (1) پخش تمام لمسی بی ام و x1 (1) پخش سیم کارت خور بی ام و x1 (1) پخش سیم کارتی بی ام و x1 (1) دی وی دی تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) مانیتور سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) مانیتور مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) پخش مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) ضبط تاچ بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) پخش مسیر یاب بی ام و x1 (1) قیمت ضبط فابریکی بی ام و x1 (1) قیمت ضبط بی ام و x1 (1) ضبط بی ام و x1 (1) نصب ضبط فابریک بی ام و x1 (1) فروش ضبط فابریک بی ام و x1 (1) قیمت ضبط فابریک بی ام و x1 (1) ضبط فابریکی بی ام و x1 (1) ضبط اندرویدی بی ام و x1 (1) ضبط اندروید بی ام و x1 (1) ضبط اصلی بی ام و x1 (1) ضبط اورجینال بی ام و x1 (1) ضبط اصلی بی ام و x1 (1) ضبط مولتی مدیا بی ام و x1 (1) ضبط فول تاچ بی ام و x1 (1) ضبط تاچ بی ام و x1 (1) ضبط لمسی بی ام و x1 (1) ضبط سیم کارت خور بی ام و x1 (1) ضبط تمام لمسی بی ام و x1 (1) ضبط سیم کارتی بی ام و x1 (1) ضبط مسیریاب بی ام و x1 (1) ضبط فابریک بی ام و x1 (1) صفحه نمایش فابریکی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش بی ام و x1 (2) قیمت صفحه نمایش بی ام و x1 (2) قیمت صفحه نمایش فابریکی بی ام و x1 (2) نصب صفحه نمایش فابریک بی ام و x1 (2) فروش صفحه نمایش فابریک بی ام و x1 (2) قیمت صفحه نمایش فابریک بی ام و x1 (2) صفحه نمایش اندروید بی ام و x1 (2) صفحه نمایش اندرویدی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش اورجینال بی ام و x1 (2) صفحه نمایش اصلی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش تصویری بی ام و x1 (2) صفحه نمایش مولتی مدیا بی ام و x1 (2) صفحه نمایش فول تاچ بی ام و x1 (2) صفحه نمایش تاچ بی ام و x1 (2) صفحه نمایش لمسی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش تمام لمسی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش سیم کارت خور بی ام و x1 (2) صفحه نمایش سیم کارتی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش مسیریاب بی ام و x1 (2) صفحه نمایش فابریک بی ام و x1 (2) قیمت اسکرین بی ام و x1 (2) قیمت اسکرین فابریکی بی ام و x1 (2) اسکرین بی ام و x1 (2) نصب اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) فروش اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) قیمت اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) اسکرین فابریکی بی ام و x1 (2) اسکرین اندرویدی بی ام و x1 (2) اسکرین اندروید بی ام و x1 (2) اسکرین اورجینال بی ام و x1 (2) اسکرین اصلی بی ام و x1 (2) اسکرین تصویری بی ام و x1 (2) اسکرین مولتی مدیا بی ام و x1 (2) اسکرین فول تاچ بی ام و x1 (1) اسکرین تاچ بی ام و x1 (1) اسکرین لمسی بی ام و x1 (2) اسکرین سیم کارت خور بی ام و x1 (2) اسکرین سیم کارتی بی ام و x1 (2) اسکرین مسیر یاب بی ام و x1 (2) اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) قیمت تاچ اسکرین فابریکی بی ام و x1 (2) قیمت تاچ اسکرین بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین بی ام و x1 (2) نصب تاچ اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) فروش تاچ اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) قیمت تاچ اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین فابریکی بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین اندرویدی بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین اندروید بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین اورجینال بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین اصلی بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین تصویری بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین مولتی مدیا بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین سیم کارت خور بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین سیم کارتی بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین مسیر یاب بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) قیمت ال سی دی فابریکی بی ام و x1 (2) قیمت ال سی دی بی ام و x1 (2) ال سی دی بی ام و x1 (1) نصب ال سی دی فابریک بی ام و x1 (2) فروش ال سی دی فابریک بی ام و x1 (2) قیمت ال سی دی فابریک بی ام و x1 (2) ال سی دی فابریکی بی ام و x1 (1) ال سی دی اندروید بی ام و x1 (2) ال سی دی اندرویدی بی ام و x1 (2) ال سی دی اورجینال بی ام و x1 (2) ال سی دی اصلی بی ام و x1 (2) ال سی دی تصویری بی ام و x1 (2) ال سی دی مولتی مدیا بی ام و x1 (2) ال سی دی فول تاچ بی ام و x1 (1) ال سی دی تاچ بی ام و x1 (1) ال سی دی لمسی بی ام و x1 (2) ال سی دی تمام لمسی بی ام و x1 (2) ال سی دی سیم کارت خور بی ام و x1 (2) ال سی دی سیم کارتی بی ام و x1 (2) ال سی دی مسیر یاب بی ام و x1 (1) ال سی دی فابریک بی ام و x1 (2) قیمت ال ای دی فابریکی بی ام و x1 (2) قیمت ال ای دی بی ام و x1 (2) ال ای دی بی ام و x1 (2) قیمت ال ای دی تصویری بی ام و x1 (1) قیمت ال ای دی اورجینال بی ام و x1 (1) نصب ال ای دی فابریک بی ام و x1 (2) فروش ال ای دی فابریک بی ام و x1 (2) قیمت ال ای دی فابریک بی ام و x1 (2) ال ای دی فابریکی بی ام و x1 (1) ال ای دی اندروید بی ام و x1 (2) ال ای دی اندرویدی بی ام و x1 (2) ال ای دی اصلی بی ام و x1 (2) ال ای دی اورجینال بی ام و x1 (2) ال ای دی تصویری بی ام و x1 (1) ال ای دی مولتی مدیا بی ام و x1 (2) ال ای دی فول تاچ بی ام و x1 (2) ال ای دی تاچ بی ام و x1 (2) ال ای دی لمسی بی ام و x1 (2) ال ای دی تمام لمسی بی ام و x1 (2) ال ای دی سیم کارت خور بی ام و x1 (2) ال ای دی سیم کارتی بی ام و x1 (2) ال ای دی مسیر یاب بی ام و x1 (1) ال ای دی فابریک بی ام و x1 (2)

اندروید 9، 8 هسته ای ،4 گیگ رم ، 64 گیگ حافظه ی داخلی

سیستم عامل: اندروید 
پردازشگر مرکزی: ۸ هسته ای
حافظه موقت ( رَم ) : 4 گیگا بایت 
حافظه داخلی: ۶۴ گیگا بایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )
کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی

کیفیت صدا : DSP

مجهز به سیستم اپل کار پلیر Apple Car player


اندروید 9، 4 هسته ای ،2 گیگ رم ، 32 گیگ حافظه ی داخلی


سیستم عامل: اندروید 
پردازشگر مرکزی: 4 هسته ای
حافظه موقت ( رَم ) : 2 گیگا بایت 
حافظه داخلی: 32 گیگا بایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )

کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی

کیفیت صدا : DSP

مجهز به سیستم اپل کار پلیر Apple Car player

نظر های موجود
(0/0)

قیمت مانیتور بی ام و ایکس وان چنده؟

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند