مانیتور بی ام و ایکس 1 touch screen car dvd player for bmw x1

مانیتور بی ام و ایکس 1

ال سی دی و صفحه نمایش مجهز به جی پی اس بی ام و ایکس وان در چهار تیپ با ویژگی های سخت افزاری متفاوت عرض می گردد.

قیمت:
لطفاً تماس بگیرید
کد کالا: مانیتور بی ام و ایکس وان
دی وی دی فابریک بی ام و x1 (2) دی وی دی بی ام و x1 (2) مانیتور فابریک بی ام و x1 (2) مانیتور بی ام و x1 (2) پخش فابریک بی ام و x1 (2) پخش تصویری بی ام و x1 (2) ضبط تصویری بی ام و x1 (2) مانیتور تصویری بی ام و x1 (2) دی وی دی فابریک بی ام و ایکس وان (3) مانیتور فابریک بی ام و ایکس وان (3) پخش فابریک بی ام و ایکس وان (3) ضبط فابریک بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی فابریکی بی ام و ایکس وان (3) مانیتور فابریکی بی ام و ایکس وان (2) پخش فابریکی بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی اندروید بی ام و ایکس وان (3) مانیتور اندروید بی ام و ایکس وان (3) پخش اندروید بی ام و ایکس وان (3) ضبط اندروید بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی اندرویدی بی ام و ایکس وان (3) مانیتور اندرویدی بی ام و ایکس وان (3) پخش اندرویدی بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی تصویری بی ام و ایکس وان (3) مانیتور تصویری بی ام و ایکس وان (3) پخش تصویری بی ام و ایکس وان (3) ضبط تصویری بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی اورجینال بی ام و ایکس وان (3) مانیتور اورجینال بی ام و ایکس وان (3) پخش اورجینال بی ام و ایکس وان (3) ضبط اورجینال بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی اصلی بی ام و ایکس وان (3) مانیتور اصلی بی ام و ایکس وان (3) پخش اصلی بی ام و ایکس وان (2) ضبط اصلی بی ام و ایکس وان (3) دی وی دی مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (3) مانیتور مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (3) پخش مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (3) ضبط مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی بی ام و ایکس وان (2) قیمت دی وی دی فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت دی وی دی بی ام و ایکس وان (2) نصب دی وی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش دی وی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت دی وی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی تاچ بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی لمسی بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی تمام لمسی بی ام و ایکس وان (1) دی وی دی سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (1) دی وی دی سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) دی وی دی مسیریاب بی ام و ایکس وان (2) قیمت مانیتور فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت مانیتور بی ام و ایکس وان (1) مانیتور بی ام و ایکس وان (1) نصب مانیتور فابریک بی ام و ایکس وان (1) فروش مانیتور فابریک بی ام و ایکس وان (1) قیمت مانیتور فابریک بی ام و ایکس وان (2) مانیتور فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) مانیتور تاچ بی ام و ایکس وان (2) مانیتور لمسی بی ام و ایکس وان (2) مانیتور تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) مانیتور سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (1) مانیتور سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) مانیتور مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) قیمت پخش فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت پخش بی ام و ایکس وان (1) پخش بی ام و ایکس وان (1) نصب پخش فابریک بی ام و ایکس وان (1) فروش پخش فابریک بی ام و ایکس وان (1) قیمت پخش فابریک بی ام و ایکس وان (2) پخش فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) پخش تاچ بی ام و ایکس وان (2) پخش لمسی بی ام و ایکس وان (2) پخش تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) پخش سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) پخش سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) پخش مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) قیمت ضبط فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت ضبط بی ام و ایکس وان (2) ضبط بی ام و ایکس وان (2) نصب ضبط فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش ضبط فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ضبط فابریک بی ام و ایکس وان (2) ضبط اندروبدی بی ام و ایکس وان (1) ضبط فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) ضبط تاچ بی ام و ایکس وان (1) ضبط لمسی بی ام و ایکس وان (2) ضبط سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) ضبط سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) ضبط مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) قیمت صفحه نمایش فابریکی بی ام و ایکس وان (1) قیمت صفحه نمایش بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش بی ام و ایکس وان (2) نصب صفحه نمایش فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش صفحه نمایش فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت صفحه نمایش فابریک بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش فابریکی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش اندروید بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش اورجینال بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش اصلی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش تصویری بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (1) صفحه نمایش فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش تاچ بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش لمسی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش مسیر یاب بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت اسکرین فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت اسکرین بی ام و ایکس وان (2) اسکرین بی ام و ایکس وان (2) نصب اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) اسکرین اندروید بی ام و ایکس وان (2) اسکرین اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین اورجینال بی ام و ایکس وان (2) اسکرین اصلی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین تصویری بی ام و ایکس وان (2) اسکرین مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) اسکرین فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) اسکرین تاچ بی ام و ایکس وان (2) اسکرین لمسی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) اسکرین سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) اسکرین مسیر یاب بی ام و ایکس وان (2) اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت تاچ اسکرین فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت تاچ اسکرین بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین بی ام و ایکس وان (2) نصب تاچ اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش تاچ اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت تاچ اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین فابریکی بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین اندروید بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین اورجینال بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین اصلی بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین تصویری بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) تاچ اسکرین مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) تاچ اسکرین فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال سی دی فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال سی دی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی بی ام و ایکس وان (2) نصب ال سی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش ال سی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال سی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی فابریکی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی اندروید بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی اصلی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی اورجینال بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی تصویری بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی تاچ بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی لمسی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی مسیریاب بی ام و ایکس وان (2) ال سی دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال ای دی فابریکی بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال ای دی بی ام و ایکس وان (1) ال ای دی بی ام و ایکس وان (2) نصب ال ای دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) فروش ال ای دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت ال ای دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی اندرویدی بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی اندروید بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی اورجینال بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی اصلی بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی تصویری بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی فول تاچ بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی تاچ بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی لمسی بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی تمام لمسی بی ام و ایکس وان (1) ال ای دی سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی سیم کارتی بی ام و ایکس وان (2) ال ای دی مسیریاب بی ام و ایکس وان (1) ال ای دی فابریک بی ام و ایکس وان (2) قیمت دی وی دی فابریکی بی ام و x1 (1) قیمت دی وی دی بی ام و x1 (1) نصب دی وی دی فابریک بی ام و x1 (1) فروش دی وی دی فابریک بی ام و x1 (1) قیمت دی وی دی فابریک بی ام و x1 (1) دی وی دی فابریکی بی ام و x1 (1) دی وی دی اندروید بی ام و x1 (1) دی وی دی اندرویدی بی ام و x1 (1) دی وی دی اصلی بی ام و x1 (1) دی وی دی اورجینال بی ام و x1 (1) دی وی دی تصویری بی ام و x1 (1) دی وی دی مولتی مدیت بی ام و x1 (1) دی وی دی فول تاچ بی ام و x1 (1) دی وی دی تاچ بی ام و x1 (1) دی وی دی لمسی بی ام و x1 (1) دی وی دی تمام لمسی بی ام و x1 (1) دی وی دی سیم کارت خور بی ام و x1 (1) دی وی دی سیم کارتی بی ام و x1 (1) دی وی دی مسیر یاب بی ام و x1 (1) قیمت مانیتور فابریکی بی ام و x1 (1) قیمت مانیتور بی ام و x1 (1) نصب مانیتور فابریک بی ام و x1 (1) فروش مانیتور فابریک بی ام و x1 (1) قیمت مانیتور فابریک بی ام و x1 (1) مانیتور فابریکی بی ام و x1 (1) مانیتور اندروید بی ام و x1 (1) مانیتور اندرویدی بی ام و x1 (1) مانیتور اصلی بی ام و x1 (1) مانیتور اورجینال بی ام و x1 (1) مانیتور مولتی مدیا بی ام و x1 (1) مانیتور فول تاچ بی ام و x1 (1) مانیتور تاچ بی ام و x1 (1) مانیتور لمسی بی ام و x1 (1) مانیتور تمام لمسی بی ام و x1 (1) مانیتور سیم کارت خور بی ام و x1 (1) مانیتور سیم کارتی بی ام و x1 (1) مانیتور مسیر یاب بی ام و x1 (1) قیمت پخش فابریکی بی ام و x1 (1) قیمت پخش بی ام و x1 (1) پخش بی ام و x1 (1) نصب پخش فابریک بی ام و x1 (1) فروش پخش فابریک بی ام و x1 (1) قیمت پخش فابریک بی ام و x1 (1) پخش اندروید بی ام و x1 (1) پخش اندرویدی بی ام و x1 (1) پخش اورجینال بی ام و x1 (1) پخش اصلی بی ام و x1 (1) پخش تصویری بی ام و x1 (1) پخش مولتی مدیا بی ام و x1 (1) پخش فول تاچ بی ام و x1 (1) پخش تاچ بی ام و x1 (1) پخش لمسی بی ام و x1 (1) پخش تمام لمسی بی ام و x1 (1) پخش سیم کارت خور بی ام و x1 (1) پخش سیم کارتی بی ام و x1 (1) دی وی دی تمام لمسی بی ام و ایکس وان (2) مانیتور سیم کارت خور بی ام و ایکس وان (2) مانیتور مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) پخش مسیر یاب بی ام و ایکس وان (1) ضبط تاچ بی ام و ایکس وان (2) صفحه نمایش مولتی مدیا بی ام و ایکس وان (2) پخش مسیر یاب بی ام و x1 (1) قیمت ضبط فابریکی بی ام و x1 (1) قیمت ضبط بی ام و x1 (1) ضبط بی ام و x1 (1) نصب ضبط فابریک بی ام و x1 (1) فروش ضبط فابریک بی ام و x1 (1) قیمت ضبط فابریک بی ام و x1 (1) ضبط فابریکی بی ام و x1 (1) ضبط اندرویدی بی ام و x1 (1) ضبط اندروید بی ام و x1 (1) ضبط اصلی بی ام و x1 (1) ضبط اورجینال بی ام و x1 (1) ضبط اصلی بی ام و x1 (1) ضبط مولتی مدیا بی ام و x1 (1) ضبط فول تاچ بی ام و x1 (1) ضبط تاچ بی ام و x1 (1) ضبط لمسی بی ام و x1 (1) ضبط سیم کارت خور بی ام و x1 (1) ضبط تمام لمسی بی ام و x1 (1) ضبط سیم کارتی بی ام و x1 (1) ضبط مسیریاب بی ام و x1 (1) ضبط فابریک بی ام و x1 (1) صفحه نمایش فابریکی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش بی ام و x1 (2) قیمت صفحه نمایش بی ام و x1 (2) قیمت صفحه نمایش فابریکی بی ام و x1 (2) نصب صفحه نمایش فابریک بی ام و x1 (2) فروش صفحه نمایش فابریک بی ام و x1 (2) قیمت صفحه نمایش فابریک بی ام و x1 (2) صفحه نمایش اندروید بی ام و x1 (2) صفحه نمایش اندرویدی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش اورجینال بی ام و x1 (2) صفحه نمایش اصلی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش تصویری بی ام و x1 (2) صفحه نمایش مولتی مدیا بی ام و x1 (2) صفحه نمایش فول تاچ بی ام و x1 (2) صفحه نمایش تاچ بی ام و x1 (2) صفحه نمایش لمسی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش تمام لمسی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش سیم کارت خور بی ام و x1 (2) صفحه نمایش سیم کارتی بی ام و x1 (2) صفحه نمایش مسیریاب بی ام و x1 (2) صفحه نمایش فابریک بی ام و x1 (2) قیمت اسکرین بی ام و x1 (2) قیمت اسکرین فابریکی بی ام و x1 (2) اسکرین بی ام و x1 (2) نصب اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) فروش اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) قیمت اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) اسکرین فابریکی بی ام و x1 (2) اسکرین اندرویدی بی ام و x1 (2) اسکرین اندروید بی ام و x1 (2) اسکرین اورجینال بی ام و x1 (2) اسکرین اصلی بی ام و x1 (2) اسکرین تصویری بی ام و x1 (2) اسکرین مولتی مدیا بی ام و x1 (2) اسکرین فول تاچ بی ام و x1 (1) اسکرین تاچ بی ام و x1 (1) اسکرین لمسی بی ام و x1 (2) اسکرین سیم کارت خور بی ام و x1 (2) اسکرین سیم کارتی بی ام و x1 (2) اسکرین مسیر یاب بی ام و x1 (2) اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) قیمت تاچ اسکرین فابریکی بی ام و x1 (2) قیمت تاچ اسکرین بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین بی ام و x1 (2) نصب تاچ اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) فروش تاچ اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) قیمت تاچ اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین فابریکی بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین اندرویدی بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین اندروید بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین اورجینال بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین اصلی بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین تصویری بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین مولتی مدیا بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین سیم کارت خور بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین سیم کارتی بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین مسیر یاب بی ام و x1 (2) تاچ اسکرین فابریک بی ام و x1 (2) قیمت ال سی دی فابریکی بی ام و x1 (2) قیمت ال سی دی بی ام و x1 (2) ال سی دی بی ام و x1 (1) نصب ال سی دی فابریک بی ام و x1 (2) فروش ال سی دی فابریک بی ام و x1 (2) قیمت ال سی دی فابریک بی ام و x1 (2) ال سی دی فابریکی بی ام و x1 (1) ال سی دی اندروید بی ام و x1 (2) ال سی دی اندرویدی بی ام و x1 (2) ال سی دی اورجینال بی ام و x1 (2) ال سی دی اصلی بی ام و x1 (2) ال سی دی تصویری بی ام و x1 (2) ال سی دی مولتی مدیا بی ام و x1 (2) ال سی دی فول تاچ بی ام و x1 (1) ال سی دی تاچ بی ام و x1 (1) ال سی دی لمسی بی ام و x1 (2) ال سی دی تمام لمسی بی ام و x1 (2) ال سی دی سیم کارت خور بی ام و x1 (2) ال سی دی سیم کارتی بی ام و x1 (2) ال سی دی مسیر یاب بی ام و x1 (1) ال سی دی فابریک بی ام و x1 (2) قیمت ال ای دی فابریکی بی ام و x1 (2) قیمت ال ای دی بی ام و x1 (2) ال ای دی بی ام و x1 (2) قیمت ال ای دی تصویری بی ام و x1 (1) قیمت ال ای دی اورجینال بی ام و x1 (1) نصب ال ای دی فابریک بی ام و x1 (2) فروش ال ای دی فابریک بی ام و x1 (2) قیمت ال ای دی فابریک بی ام و x1 (2) ال ای دی فابریکی بی ام و x1 (1) ال ای دی اندروید بی ام و x1 (2) ال ای دی اندرویدی بی ام و x1 (2) ال ای دی اصلی بی ام و x1 (2) ال ای دی اورجینال بی ام و x1 (2) ال ای دی تصویری بی ام و x1 (1) ال ای دی مولتی مدیا بی ام و x1 (2) ال ای دی فول تاچ بی ام و x1 (2) ال ای دی تاچ بی ام و x1 (2) ال ای دی لمسی بی ام و x1 (2) ال ای دی تمام لمسی بی ام و x1 (2) ال ای دی سیم کارت خور بی ام و x1 (2) ال ای دی سیم کارتی بی ام و x1 (2) ال ای دی مسیر یاب بی ام و x1 (1) ال ای دی فابریک بی ام و x1 (2)

تمامی مدل ها در 4 تیپ مشخصات فنی عرضه می گردند:
تیپ 1:
سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 8 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 4 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 64 گیگابایت

با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه


تیپ 2: مدل
PX6
پردازشگر: 6 هسته ای (یک پردازنده 4 هسته ای و یک پردازنده 2 هسته ای) سیستم عامل : اندروید 9

حافظه موقت (رَم ) : 4 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 32 گیگابایت

کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی
کیفیت صدا : DSP
مجهز به پورت
:  HDMI
با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

تیپ 3:
سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 4 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 2 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 32 گیگابایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )
دارای سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت فابریک
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

تیپ 4 :

سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 2 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 1 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 16 گیگابایت

با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

مشخصات فنی:

صفحه نمایش لمسی با تاچ حرارتی

قابلیت پخش تمامی فرمت ها

قابلیت لود کردن هارد اکسترنال تا 1 ترابایت

قابليت ميرور لينك ( انتقال صفحه گوشي بر روي مانيتور به همراه صدا و تصوير با سرعت انتقال بالا)

قابليت اتصال دوربين عقب و دوربين جلو

قابليت اتصال تلوزيون ديجيتال

قابليت اتصال مانيتورهاي پشت سري

داراي راديو

نصب سوكت به سوكت بدون تداخل در سيم كشي ماشين

قابليت اتصال به اينترنت

امكان نصب نرم افزارهاي اندرويد

داراي بلوتوث براي اتصال گوشي و جواب دادن تلفن همراه از طريق دستگاه وپخش كردن فايل هاي صوتي

 قابليت اتصال بي سيم OBD ( نمايش اطلاعات موتور و عيب يابي و رفع مشكل)

داراي جي پي اس (شامل نقشه تمام شهرها و روستاها و جاده هاي ايران)

داراي ٤ خروجي صدا

امكان راه اندازي ساب و آمپلي فابريك خودرو

نظر های موجود
(0/0)

قیمت مانیتور بی ام و ایکس وان چنده؟

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند