مانیتور بی ام و x3 مدل 2014 touch screen car dvd player for bmw x3 2014

مانیتور بی ام و x3 مدل 2014 11 اینچ

صفحه نمایش بی ام و x3 در چهار مدل مختلف با ویژگی های سخت افزاری متفاوت عرضه می گردد

قیمت:
لطفاً تماس بگیرید
کد کالا: مانیتور بی ام و x3 مدل 2014
دی وی دی فابریک bmw x3 (3) مانیتور bmw x3 (4) ضبط تصویری bmw x3 (2) دی وی دی bmw x3 (2) دی وی دی فابریکی bmw x3 (2) دی وی دی اندروید bmw x3 (2) دی وی دی اندرویدی bmw x3 (2) دی وی دی تصویری bmw x3 (2) دی وی دی مولتی مدیا bmw x3 (2) دی وی دی اصلی bmw x3 (2) دی وی دی اورجینال bmw x3 (2) مانیتور فابریک bmw x3 (3) مانیتور فابریکی bmw x3 (3) مانیتور اندرویدی bmw x3 (3) مانیتور اندروید bmw x3 (3) مانیتور اصلی bmw x3 (3) مانیتور اورجینال bmw x3 (3) مانیتور تصویری bmw x3 (3) مانیتور مولتی مدیا bmw x3 (3) پخش تصویری bmw x3 (3) پخش مولتی مدیا bmw x3 (3) پخش اصلی bmw x3 (3) پخش اورجینال bmw x3 (3) پخش فابریک bmw x3 (3) پخش فابریکی bmw x3 (3) پخش اندروید bmw x3 (3) پخش اندرویدی bmw x3 (3) ضبط فابریک bmw x3 (3) ضبط فابریکی bmw x3 (3) ضبط اندروید bmw x3 (3) ضبط اندرویدی bmw x3 (2) ضبط اورجینال bmw x3 (3) ضبط مولتی مدیا bmw x3 (3) ضبط bmw x3 (3) قیمت دی وی دی فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت دی وی دی بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب دی وی دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش دی وی دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت دی وی دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی اندرویدی بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی اندروید بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی تصویری بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی مولتی مدیا بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی فول تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی تمام لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی مسیر یاب بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت مانیتور فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت مانیتور بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب مانیتور فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش مانیتور فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت مانیتور فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور اندروید بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور اندرویدی بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور تصویری بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور مولتی مدیا بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور فول تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور تمام لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور مسیر یاب بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت پخش فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت پخش بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب پخش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش پخش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت پخش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش اندروید بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش اندرویدی بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش فول تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش تمام لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش مسیریاب بی ام و x3 مدل 2014 (1) پخش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ضبط فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ضبط بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب ضبط فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش ضبط فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ضبط فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط تصویری بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط مولتی مدیا بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط اندرویدی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط اندروید بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط فول تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط تمام لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط مسیریاب بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت صفحه نمایش فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت صفحه نمایش بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب صفحه نمایش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش صفحه نمایش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت صفحه نمایش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش تصویری بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش مولتی مدیا بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه اندروید فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش اندرویدی بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش فول تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش تمام لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش مسیریاب بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه نمایش فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) دی وی دی تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) مانیتور سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ضبط اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) صفحه اندروید فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت اسکرین بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت اسکرین فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب اسکرین فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش اسکرین فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت اسکرین فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین اندرویدی بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین اندروید بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین تصویری بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین مولتی مدیا بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین فول تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین تمام لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین مسیریاب بی ام و x3 مدل 2014 (1) اسکرین فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت تاچ اسکرین فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت تاچ اسکرین بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب تاچ اسکرین فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش تاچ اسکرین فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت تاچ اسکرین فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین تصویری بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین مولتی مدیا بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین مسیریاب بی ام و x3 مدل 2014 (1) تاچ اسکرین فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ال سی دی بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ال سی دی فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب ال سی دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش ال سی دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ال سی دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی اندرویدی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی اندروید بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی تصویری بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی مولتی مدیا بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی فول تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی تمام لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی مسیر یاب بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال سی دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ال ای دی فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ال ای دی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی بی ام و x3 مدل 2014 (1) نصب ال ای دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) فروش ال ای دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت ال ای دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی فابریکی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی اورجینال بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی اصلی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی تصویری بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی مولتی مدیا بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی اندروید بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی اندرویدی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی فول تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی تاچ بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی تمام لمسی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی سیم کارت خور بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی سیم کارتی بی ام و x3 مدل 2014 (1) ال ای دی فابریک بی ام و x3 مدل 2014 (1) قیمت دی وی دی فابریکی bmw x3 (1) قیمت دی وی دی bmw x3 (1) نصب دی وی دی فابریک bmw x3 (1) فروش دی وی دی فابریک bmw x3 (1) قیمت دی وی دی فابریک bmw x3 (1) دی وی دی تاچ bmw x3 (1) دی وی دی فول تاچ bmw x3 (1) دی وی دی لمسی bmw x3 (1) دی وی دی تمام لمسی bmw x3 (1) دی وی دی سیم کارت خور bmw x3 (1) دی وی دی سیم کارتی bmw x3 (1) دی وی دی مسیریاب bmw x3 (1) قیمت مانیتور فابریکی bmw x3 (1) قیمت مانیتور bmw x3 (2) نصب مانیتور فابریک bmw x3 (1) فروش مانیتور فابریک bmw x3 (1) قیمت مانیتور فابریک bmw x3 (2) مانیتور تاچ bmw x3 (1) مانیتور فول تاچ bmw x3 (2) مانیتور لمسی bmw x3 (2) مانیتور تمام لمسی bmw x3 (2) مانیتور سیم کارت خور bmw x3 (2) مانیتور سیم کارتی bmw x3 (1) مانیتور مسیریاب bmw x3 (1) قیمت پخش فابریکی bmw x3 (1) قیمت پخش اصلی bmw x3 (1) قیمت پخش اورجینال bmw x3 (1) قیمت پخش تصویری bmw x3 (1) قیمت پخش مولتی مدیا bmw x3 (1) قیمت پخش فول تاچ bmw x3 (1) قیمت پخش تاچ bmw x3 (1) قیمت پخش لمسی bmw x3 (1) قیمت پخش تمام لمسی bmw x3 (1) قیمت پخش سیم کارت خور bmw x3 (1) قیمت پخش سیم کارتی bmw x3 (1) قیمت پخش فابریک bmw x3 (2) پخش فول تاچ bmw x3 (2) پخش تاچ bmw x3 (1) پخش لمسی bmw x3 (2) پخش تمام لمسی bmw x3 (2) پخش سیم کارت خور bmw x3 (1) پخش سیم کارتی bmw x3 (1) قیمت ضبط فابریکی bmw x3 (1) قیمت ضبط bmw x3 (2) نصب ضبط فابریک bmw x3 (1) فروش ضبط فابریک bmw x3 (1) قیمت ضبط فابریک bmw x3 (2) ضبط اصلی bmw x3 (2) ضبط فول تاچ bmw x3 (2) ضبط تاچ bmw x3 (1) ضبط لمسی bmw x3 (2) ضبط تمام لمسی bmw x3 (2) ضبط سیم کارت خور bmw x3 (2) ضبط سیم کارتی bmw x3 (1) ضبط مسیر یاب bmw x3 (1) قیمت صفحه نمایش فابریکی bmw x3 (1) قیمت صفحه نمایش bmw x3 (2) صفحه نمایش bmw x3 (2) نصب صفحه نمایش فابریک bmw x3 (1) فروش صفحه نمایش فابریک bmw x3 (1) قیمت صفحه نمایش فابریک bmw x3 (2) صفحه نمایش فابریکی bmw x3 (2) صفحه نمایش اندروید bmw x3 (2) صفحه نمایش اندرویدی bmw x3 (2) صفحه نمایش اصلی bmw x3 (2) صفحه نمایش اورجینال bmw x3 (2) صفحه نمایش تصویری bmw x3 (2) صفحه نمایش مولتی مدیا bmw x3 (2) صفحه نمایش فول تاچ bmw x3 (2) صفحه نمایش تاچ bmw x3 (2) صفحه نمایش لمسی bmw x3 (2) صفحه نمایش تمام لمسی bmw x3 (2) صفحه نمایش سیم کارت خور bmw x3 (2) صفحه نمایش سیم کارتی bmw x3 (1) صفحه نمایش مسیر یاب bmw x3 (1) صفحه نمایش فابریک bmw x3 (2) قیمت اسکرین فابریکی bmw x3 (1) اسکرین bmw x3 (2) قیمت اسکرین bmw x3 (1) نصب اسکرین فابریک bmw x3 (1) فروش اسکرین فابریک bmw x3 (1) قیمت اسکرین فابریک bmw x3 (1) اسکرین فابریکی bmw x3 (1) اسکرین اندروید bmw x3 (1) اسکرین اندرویدی bmw x3 (1) اسکرین اصلی bmw x3 (1) اسکرین اورجینال bmw x3 (1) اسکرین تصویری bmw x3 (1) اسکرین مولتی مدیا bmw x3 (1) اسکرین فول تاچ bmw x3 (2) اسکرین تاچ bmw x3 (1) اسکرین لمسی bmw x3 (1) اسکرین تمام لمسی bmw x3 (1) اسکرین سیم کارت خور bmw x3 (2) اسکرین سیم کارتی bmw x3 (1) اسکرین مسیریاب bmw x3 (1) اسکرین فابریک bmw x3 (1) قیمت تاچ اسکرین فابریکی bmw x3 (1) قیمت تاچ اسکرین bmw x3 (1) تاچ اسکرین bmw x3 (2) نصب تاچ اسکرین فابریک bmw x3 (1) فروش تاچ اسکرین فابریک bmw x3 (1) قیمت تاچ اسکرین فابریک bmw x3 (1) تاچ اسکرین فابریکی bmw x3 (1) تاچ اسکرین اندروید bmw x3 (1) تاچ اسکرین اندرویدی bmw x3 (1) تاچ اسکرین اصلی bmw x3 (1) تاچ اسکرین اورجینال bmw x3 (1) تاچ اسکرین تصویری bmw x3 (1) تاچ اسکرین مولتی مدیا bmw x3 (1) تاچ اسکرین فول تاچ bmw x3 (1) تاچ اسکرین تاچ bmw x3 (1) تاچ اسکرین لمسی bmw x3 (1) تاچ اسکرین تمام لمسی bmw x3 (1) تاچ اسکرین سیم کارت خور bmw x3 (1) تاچ اسکرین سیم کارتی bmw x3 (1) تاچ اسکرین مسیر یاب bmw x3 (1) تاچ اسکرین فابریک bmw x3 (1) قیمت ال سی دی فابریکی bmw x3 (1) قیمت ال سی دی bmw x3 (1) ال سی دی bmw x3 (1) نصب ال سی دی فابریک bmw x3 (1) فروش ال سی دی فابریک bmw x3 (1) قیمت ال سی دی فابریک bmw x3 (1) ال سی دی فابریکی bmw x3 (1) ال سی دی اندروید bmw x3 (1) ال سی دی اندرویدی bmw x3 (1) ال سی دی اورجینال bmw x3 (1) ال سی دی اصلی bmw x3 (1) ال سی دی تصویری bmw x3 (1) ال سی دی مولتی مدیا bmw x3 (1) ال سی دی فول تاچ bmw x3 (1) ال سی دی تاچ bmw x3 (1) ال سی دی لمسی bmw x3 (1) ال سی دی تمام لمسی bmw x3 (1) ال سی دی سیم کارت خور bmw x3 (1) ال سی دی سیم کارتی bmw x3 (1) ال سی دی مسیریاب bmw x3 (1) ال سی دی فابریک bmw x3 (1) ال ای دی bmw x3 (1) قیمت ال ای دی فابریکی bmw x3 (1) قیمت ال ای دی bmw x3 (1) نصب ال ای دی فابریک bmw x3 (1) فروش ال ای دی فابریک bmw x3 (1) قیمت ال ای دی فابریک bmw x3 (1) ال ای دی فابریکی bmw x3 (1) ال ای دی اصلی bmw x3 (1) ال ای دی اورجینال bmw x3 (1) ال ای دی تصویری bmw x3 (1) ال ای دی مولتی مدیا bmw x3 (1) ال ای دی اندروید bmw x3 (1) ال ای دی اندرویدی bmw x3 (1) ال ای دی فول تاچ bmw x3 (1) ال ای دی تاچ bmw x3 (1) ال ای دی لمسی bmw x3 (1) ال ای دی تمام لمسی bmw x3 (1) ال ای دی سیم کارت خور bmw x3 (1) ال ای دی سیم کارتی bmw x3 (1) ال ای دی مسیریاب bmw x3 (1) ال ای دی فابریک bmw x3 (1)

تمامی مدل ها در 4 تیپ مشخصات فنی عرضه می گردند:
تیپ 1:
سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 8 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 4 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 64 گیگابایت

با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه


تیپ 2: مدل
PX6
پردازشگر: 6 هسته ای (یک پردازنده 4 هسته ای و یک پردازنده 2 هسته ای) سیستم عامل : اندروید 9

حافظه موقت (رَم ) : 4 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 32 گیگابایت

کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی
کیفیت صدا : DSP
مجهز به پورت
:  HDMI
با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

تیپ 3:
سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 4 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 2 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 32 گیگابایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )
دارای سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت فابریک
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

تیپ 4 :

سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 2 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 1 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 16 گیگابایت

با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

نظر های موجود
(0/0)

مانیتور بی ام و x3 موجود هستش؟ ماله چه برندیه ؟ چقدر گارانتی داره؟

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند