مانیتور بی ام و z4 Touch Screen Car DVD Player for BMW Z4

مانیتور بی ام و z4

صفحه نمایش مخصوص بی ام و z4 در 4 تیپ مختلف عرضه می گردد

قیمت:
لطفاً تماس بگیرید
کد کالا: دی وی دی فابریک بی ام و z4
قیمت دی وی دی فابریکی بی ام و z4 (1) قیمت دی وی دی بی ام و z4 (1) نصب دی وی دی فابریک بی ام و z4 (1) فروش دی وی دی فابریک بی ام و z4 (1) دی وی دی بی ام و z4 (1) قیمت دی وی دی فابریک بی ام و z4 (1) دی وی دی فابریکی بی ام و z4 (1) دی وی دی اندروید بی ام و z4 (1) دی وی دی اندرویدی بی ام و z4 (1) دی وی دی اورجینال بی ام و z4 (1) دی وی دی اصلی بی ام و z4 (1) دی وی دی تصویری بی ام و z4 (1) دی وی دی مولتی مدیا بی ام و z4 (1) دی وی دی فول تاچ بی ام و z4 (1) دی وی دی ناچ بی ام و z4 (1) دی وی دی لمسی بی ام و z4 (1) دی وی دی تمام لمسی بی ام و z4 (1) دی وی دی سیم کارت خور بی ام و z4 (1) دی وی دی سی کارتی بی ام و z4 (1) دی وی دی مسیر یاب بی ام و z4 (1) دی وی دی فابریک بی ام و z4 (1) مانیتور بی ام و z4 (1) قیمت مانیتور فابریکی بی ام و z4 (1) قیمت مانیتور بی ام و z4 (1) نصب مانیتور فابریک بی ام و z4 (1) فروش مانیتور فابریک بی ام و z4 (1) قیمت مانیتور فابریک بی ام و z4 (1) مانیتور فابریکی بی ام و z4 (1) مانیتور اندرویدی بی ام و z4 (1) مانیتور اندروید بی ام و z4 (1) مانیتور اورجینال بی ام و z4 (1) مانیتور اصلی بی ام و z4 (1) مانیتور تصویری بی ام و z4 (1) مانیتور مولتی مدیا بی ام و z4 (1) مانیتور فول تاچ بی ام و z4 (1) مانیتور تاچ بی ام و z4 (1) مانیتور لمسی بی ام و z4 (1) مانیتور تمام لمسی بی ام و z4 (1) مانیتور سیم کارت خور بی ام و z4 (1) مانیتور سیم کارتی بی ام و z4 (1) مانیتور مسیر یاب بی ام و z4 (1) مانیتور فابریک بی ام و z4 (1) قیمت پخش بی ام و z4 (1) پخش بی ام و z4 (1) قیمت پخش فابریکی بی ام و z4 (1) نصب پخش فابریک بی ام و z4 (1) فروش پخش فابریک بی ام و z4 (1) قیمت پخش فابریک بی ام و z4 (1) پخش اندرویدی بی ام و z4 (1) پخش اندروید بی ام و z4 (1) پخش اورجینال بی ام و z4 (1) پخش اصلی بی ام و z4 (1) پخش تصویری بی ام و z4 (1) پخش مولتی مدیا بی ام و z4 (1) پخش فول تاچ بی ام و z4 (1) پخش تاچ بی ام و z4 (1) پخش لمسی بی ام و z4 (1) پخش تمام لمسی بی ام و z4 (1) پخش سیم کارت خور بی ام و z4 (1) پخش سیم کارتی بی ام و z4 (1) پخش مسیر یاب بی ام و z4 (1) پخش فابریک بی ام و z4 (1) قیمت ضبط فابریکی بی ام و z4 (1) قیمت ضبط بی ام و z4 (1) ضبط بی ام و z4 (1) نصب ضبط فابریک بی ام و z4 (1) فروش ضبط فابریک بی ام و z4 (1) قیمت ضبط فابریک بی ام و z4 (1) ضبط فابریکی بی ام و z4 (1) ضبط اندرویدی بی ام و z4 (1) ضبط اندروید بی ام و z4 (1) ضبط اصلی بی ام و z4 (1) ضبط اورجینال بی ام و z4 (1) ضبط تصویری بی ام و z4 (1) ضبط مولتی مدیا بی ام و z4 (1) ضبط فول تاچ بی ام و z4 (1) ضبط تاچ بی ام و z4 (1) ضبط لمسی بی ام و z4 (1) ضبط تمام لمسی بی ام و z4 (1) ضبط سیم کارت خور بی ام و z4 (1) ضبط سیم کارتی بی ام و z4 (1) ضبط مسیریاب بی ام و z4 (1) ضبط فابریک بی ام و z4 (1) صفحه نمایش بی ام و z4 (1) قیمت صفحه نمایش فابریکی بی ام و z4 (1) قیمت صفحه نمایش بی ام و z4 (1) نصب صفحه نمایش فابریک بی ام و z4 (1) فروش صفحه نمایش فابریک بی ام و z4 (1) قیمت صفحه نمایش فابریک بی ام و z4 (1) صفحه نمایش فابریکی بی ام و z4 (1) صفحه نمایش اندرویدی بی ام و z4 (1) صفحه نمایش اندروید بی ام و z4 (1) صفحه نمایش اصلی بی ام و z4 (1) صفحه نمایش اورجینال بی ام و z4 (1) صفحه نمایش تصویری بی ام و z4 (1) صفحه نمایش مولتی مدیا بی ام و z4 (1) صفحه نمایش فول تاچ بی ام و z4 (1) صفحه نمایش لمسی بی ام و z4 (1) صفحه نمایش تمام لمسی بی ام و z4 (1) صفحه نمایش سیم کارتی بی ام و z4 (1) صفحه نمایش سیم کارت خور بی ام و z4 (1) صفحه نمایش مسیریاب بی ام و z4 (1) صفحه نمایش فابریک بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین فابریکی بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین بی ام و z4 (1) اسکرین بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین اندروید بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین اندرویدی بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین اورجینال بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین اصلی بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین تصویری بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین مولتی مدیا بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین فول تاچ بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین تاچ بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین لمسی بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین تمام لمسی بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین سیم کارت خور بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین سیم کارتی بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین مسیر یاب بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین فابریک بی ام و z4 (1) پخش اندرویدی بی ام و z4 (1) ضبط مسیریاب بی ام و z4 (1) صفحه نمایش تصویری بی ام و z4 (1) صفحه نمایش فول تاچ بی ام و z4 (1) قیمت اسکرین اندروید بی ام و z4 (1) اسکرین فابریکی بی ام و z4 (1) اسکرین اندرویدی بی ام و z4 (1) اسکرین اندروید بی ام و z4 (1) اسکرین اورجینال بی ام و z4 (1) اسکرین اصلی بی ام و z4 (1) اسکرین مولتی مدیا بی ام و z4 (1) اسکرین تصویری بی ام و z4 (1) اسکرین فول تاچ بی ام و z4 (1) اسکرین تاچ بی ام و z4 (1) اسکرین لمسی بی ام و z4 (1) اسکرین تمام لمسی بی ام و z4 (1) اسکرین سیم کارت خور بی ام و z4 (1) اسکرین سیم کارتی بی ام و z4 (1) اسکرین مسیر یاب بی ام و z4 (1) اسکرین فابریک بی ام و z4 (1) قیمت تاچ اسکرین فابریکی بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین بی ام و z4 (1) قیمت تاچ اسکرین بی ام و z4 (1) نصب تاچ اسکرین فابریک بی ام و z4 (1) فروش تاچ اسکرین فابریک بی ام و z4 (1) قیمت تاچ اسکرین فابریک بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین فابریکی بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین اندرویدی بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین اندروید بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین اصلی بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین اورجینال بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین تصویری بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین مولتی مدیا بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین فول تاچ بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین لمسی بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین سیم کاتر خور بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین سیم کارتی بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین مسیر یاب بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین فابریک بی ام و z4 (1) تاچ اسکرین اندروید بی ام و z4 (1) ال سی دی بی ام و z4 (1) قیمت ال سی دی بی ام و z4 (1) قیمت ال سی دی فابریکی بی ام و z4 (1) نصب ال سی دی فابریک بی ام و z4 (1) فروش ال سی دی فابریک بی ام و z4 (1) قیمت ال سی دی فابریک بی ام و z4 (1) ال سی دی فابریکی بی ام و z4 (1) ال سی دی اندروید بی ام و z4 (1) ال سی دی اندرویدی بی ام و z4 (1) ال سی دی اورجینال بی ام و z4 (1) ال سی دی اصلی بی ام و z4 (1) ال سی دی تصویری بی ام و z4 (1) ال سی دی مولتی مدیا بی ام و z4 (1) ال سی دی فول تاچ بی ام و z4 (1) ال سی دی تاچ بی ام و z4 (1) ال سی دی لمسی بی ام و z4 (1) ال سی دی تمام لمسی بی ام و z4 (1) ال سی دی سیم کارت خور بی ام و z4 (1) ال سی دی سیم کارتی بی ام و z4 (1) ال سی دی مسیز یاب بی ام و z4 (1) ال سی دی فابریک بی ام و z4 (1) ال ای دی بی ام و z4 (1) قیمت ال ای دی فابریکی بی ام و z4 (1) قیمت ال ای دی بی ام و z4 (1) نصب ال ای دی فابریک بی ام و z4 (1) فروش ال ای دی فابریک بی ام و z4 (1) قیمت ال ای دی فابریک بی ام و z4 (1) ال ای دی فابریکی بی ام و z4 (1) ال ای دی اندروید بی ام و z4 (1) ال ای دی اندرویدی بی ام و z4 (1) ال ای دی اورجینال بی ام و z4 (1) ال ای دی اصلی بی ام و z4 (1) ال ای دی تصویری بی ام و z4 (1) ال ای دی مولتی مدیا بی ام و z4 (1) ال ای دی فول تاچ بی ام و z4 (1) ال ای دی تاچ بی ام و z4 (1) ال ای دی لمسی بی ام و z4 (1) ال ای دی تمام لمسی بی ام و z4 (1) ال ای دی سیم کارت خور بی ام و z4 (1) ال ای دی سیم کارتی بی ام و z4 (1) ال ای دی مسیریاب بی ام و z4 (1) ال ای دی فابریک بی ام و z4 (1)

تمامی مدل ها در 4 تیپ مشخصات فنی عرضه می گردند:
تیپ 1:
سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 8 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 4 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 64 گیگابایت

با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه


تیپ 2: مدل
PX6
سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر: 6 هسته ای (یک پردازنده 4 هسته ای و یک پردازنده 2 هسته ای)
حافظه موقت (رَم ) : 4 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 32 گیگابایت

کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی
کیفیت صدا : DSP
مجهز به پورت
:  HDMI
با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

تیپ 3:
سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 4 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 2 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 32 گیگابایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )
دارای سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت فابریک
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

تیپ 4 :

سیستم عامل : اندروید 9
پردازشگر : 2 هسته ای
حافظه موقت (رَم ) : 1 گیگابایت
حافظ داخلی (هارد ) : 16 گیگابایت

با قابلیت نصب سیستم اپل کار پلیر
Apple Car player به صورت مجزا
با قابلیت نصب دوربین 360 درجه

 

 مشخصات فنی:

صفحه نمایش لمسی با تاچ حرارتی

قابلیت پخش تمامی فرمت ها

قابلیت لود کردن هارد اکسترنال تا 1 ترابایت

قابليت ميرور لينك ( انتقال صفحه گوشي بر روي مانيتور به همراه صدا و تصوير با سرعت انتقال بالا)

قابليت اتصال دوربين عقب و دوربين جلو

قابليت اتصال تلوزيون ديجيتال

قابليت اتصال مانيتورهاي پشت سري

داراي راديو

نصب سوكت به سوكت بدون تداخل در سيم كشي ماشين

قابليت اتصال به اينترنت

امكان نصب نرم افزارهاي اندرويد

داراي بلوتوث براي اتصال گوشي و جواب دادن تلفن همراه از طريق دستگاه وپخش كردن فايل هاي صوتي

 قابليت اتصال بي سيم OBD ( نمايش اطلاعات موتور و عيب يابي و رفع مشكل)

داراي جي پي اس (شامل نقشه تمام شهرها و روستاها و جاده هاي ايران)

داراي ٤ خروجي صدا

امكان راه اندازي ساب و آمپلي فابريك خودرو

 

 

نظر های موجود
(0/0)

مانیتور بی ام و Z4 ند قیمته؟ چه برندیه ؟ گارانتیش چند ماهه است؟

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند