مانیتور سوناتا 2007 touch screen car dvd player for hyundai sonata 2007

مانیتور سوناتا 2007

اندروید 7، 4 هسته ای ،2 گیگ رم ، 32 گیگ حافظه ی داخلی برند هانستون

قیمت:
لطفاً تماس بگیرید
کد کالا: صفحه نمایش سوناتا 2007
دی وی دی فابریک سوناتا 2007 (3) مانیتور فابریک سوناتا 2007 (2) مانیتور فابریکی سوناتا 2007 (3) مانیتور اندروید سوناتا 2007 (3) مانیتور اصلی سوناتا 2007 (2) مانیتور اورجینال سوناتا 2007 (3) مانیتور تصویری سوناتا 2007 (3) مانیتور مولتی مدیا سوناتا 2007 (3) دی وی دی فابریکی سوناتا 2007 (2) دی وی دی اندروید سوناتا 2007 (3) دی وی دی اندرویدی سوناتا 2007 (2) دی وی دی تصویری سوناتا 2007 (3) دی وی دی اصلی سوناتا 2007 (3) دی وی دی اورجینال سوناتا 2007 (3) پخش فابریکی سوناتا 2007 (3) پخش اندروید سوناتا 2007 (2) پخش اندرویدی سوناتا 2007 (3) پخش تصویری سوناتا 2007 (3) پخش مولتی مدیا سوناتا 2007 (3) پخش اورجینال سوناتا 2007 (3) پخش فابریک سوناتا 2007 (3) ضبط فابریکی سوناتا 2007 (3) ضبط اندروید سوناتا 2007 (3) ضبط اندرویدی سوناتا 2007 (2) ضبط تصویری سوناتا 2007 (3) ضبط مولتی مدیا سوناتا 2007 (3) ضبط اصلی سوناتا 2007 (3) ضبط اورجینال سوناتا 2007 (3) ضبط فابریک سوناتا 2007 (2) دی وی دی مولتی مدیا سوناتا 2007 (1) دی وی دی تاچ سوناتا 2007 (1) دی وی دی فول تاچ سوناتا 2007 (1) دی وی دی لمسی سوناتا 2007 (1) دی وی دی تمام لمسی سوناتا 2007 (1) دی وی دی سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) دی وی دی سیم کارتی سوناتا 2007 (1) دی وی دی مسیریاب سوناتا 2007 (1) مانیتور اندرویدی سوناتا 2007 (1) مانیتور اندروید سوناتا 2007 (1) مانیتور اصلی سوناتا 2007 (1) مانیتور تاچ سوناتا 2007 (1) مانیتور فول تاچ سوناتا 2007 (1) مانیتور لمسی سوناتا 2007 (1) مانیتور تمام لمسی سوناتا 2007 (1) مانیتور سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) مانیتور سیم کارتی سوناتا 2007 (1) مانیتور مسیریاب سوناتا 2007 (1) پخش تاچ سوناتا 2007 (1) پخش فول تاچ سوناتا 2007 (1) پخش لمسی سوناتا 2007 (1) پخش تمام لمسی سوناتا 2007 (1) پخش سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) پخش سیم کارتی سوناتا 2007 (1) پخش مسیریاب سوناتا 2007 (1) ضبط تاچ سوناتا 2007 (1) ضبط فول تاچ سوناتا 2007 (1) ضبط لمسی سوناتا 2007 (1) ضبط تمام لمسی سوناتا 2007 (1) ضبط سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) ضبط سیم کارتی سوناتا 2007 (1) ضبط مسیریاب سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش فابریکی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش فابریک سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش اندرویدی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش اندروید سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش اورجینال سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش اصلی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش تصویری سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش مولتی مدیا سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش تاچ سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش فول تاچ سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش لمسی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش تمام لمسی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش سیم کارتی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش مسیریاب سوناتا 2007 (1) اسکرین فابریکی سوناتا 2007 (1) اسکرین اندرویدی سوناتا 2007 (1) اسکرین اندروید سوناتا 2007 (1) اسکرین اورجینال سوناتا 2007 (1) اسکرین اصلی سوناتا 2007 (1) اسکرین تصویری سوناتا 2007 (1) اسکرین مولتی مدیا سوناتا 2007 (1) اسکرین تاچ سوناتا 2007 (1) اسکرین فول تاچ سوناتا 2007 (1) اسکرین لمسی سوناتا 2007 (1) اسکرین تمام لمسی سوناتا 2007 (1) اسکرین سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) اسکرین سیم کارتی سوناتا 2007 (1) اسکرین مسیریاب سوناتا 2007 (1) اسکرین فابریک سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین فابریکی سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین اندروید سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین اندرویدی سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین اورجینال سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین اصلی سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین تصویری سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین مولتی مدیا سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین سیم کارتی سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین مسیریاب سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین فابریک سوناتا 2007 (1) ال سی دی فابریکی سوناتا 2007 (1) ال سی دی اندروید سوناتا 2007 (1) ال سی دی اندرویدی سوناتا 2007 (1) ال سی دی اورجینال سوناتا 2007 (1) ال سی دی اصلی سوناتا 2007 (1) ال سی دی تصویری سوناتا 2007 (1) ال سی دی مولتی مدیا سوناتا 2007 (1) ال سی دی تاچ سوناتا 2007 (1) ال سی دی فول تاچ سوناتا 2007 (1) ال سی دی لمسی سوناتا 2007 (1) ال سی دی تمام لمسی سوناتا 2007 (1) ال سی دی سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) ال سی دی سیم کارتی سوناتا 2007 (1) ال سی دی مسیریاب سوناتا 2007 (1) دی وی دی تمام لمسی سوناتا 2007 (1) دی وی دی سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) دی وی دی مسیریاب سوناتا 2007 (1) مانیتور فول تاچ سوناتا 2007 (1) مانیتور تمام لمسی سوناتا 2007 (1) مانیتور سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) ضبط تاچ سوناتا 2007 (1) ضبط فول تاچ سوناتا 2007 (1) ضبط تمام لمسی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش فابریکی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش اندرویدی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش اندروید سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش اورجینال سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش اصلی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش تصویری سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش مولتی مدیا سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش تاچ سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش فول تاچ سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش لمسی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش تمام لمسی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش سیم کارتی سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش مسیریاب سوناتا 2007 (1) صفحه نمایش فابریک سوناتا 2007 (1) اسکرین فول تاچ سوناتا 2007 (1) تاچ اسکرین اورجینال سوناتا 2007 (1) ال سی دی فابریکی سوناتا 2007 (1) ال سی دی فابریک سوناتا 2007 (1) ال ای دی فابریکی سوناتا 2007 (1) ال ای دی اندروید سوناتا 2007 (1) ال ای دی اندرویدی سوناتا 2007 (1) ال ای دی اورجینال سوناتا 2007 (1) ال ای دی اصلی سوناتا 2007 (1) ال ای دی تصویری سوناتا 2007 (1) ال ای دی مولتی مدیا سوناتا 2007 (1) ال ای دی تاچ سوناتا 2007 (1) ال ای دی فول تاچ سوناتا 2007 (1) ال ای دی لمسی سوناتا 2007 (1) ال ای دی تمام لمسی سوناتا 2007 (1) ال ای دی سیم کارت خور سوناتا 2007 (1) ال ای دی سیم کارتی سوناتا 2007 (1) ال ای دی مسیریاب سوناتا 2007 (1) ال ای دی فابریک سوناتا 2007 (1)

سیستم عامل: اندروید  7
پردازشگر مرکزی: 4 هسته ای
حافظه موقت ( رَم ) : 2 گیگا بایت 
حافظه داخلی: 32 گیگا بایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )

کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی

کیفیت صدا : DSP

مجهز به سیستم اپل کار پلیر Apple Car player

نظر های موجود
(0/0)

مانیتور سوناتا چند قیمته؟ کیفیت تصویرش اچ دیه؟

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند