مانیتور لیفان 620 10 اینچ touch screen car dvd player for lifan 620

مانیتور لیفان 620  10 اینچ

دی وی دی فابریک لیفان 620 فول تاچ اندروید(۱۰ اینچ)

قیمت:
لطفاً تماس بگیرید
کد کالا: مانیتور لیفان 620
دی وی دی فابریک لیفان 620 (4) مانیتور لیفان 620 (3) مانیتور فابریک لیفان 620 (4) مانیتور تصویری لیفان 620 (4) پخش تصویری لیفان 620 (4) پخش لیفان 620 (3) ضبط تصویری لیفان 620 (4) دی وی دی لیفان 620 (3) دی وی دی فابریکی لیفان 620 (3) دی وی دی اندروید لیفان 620 (3) دی وی دی اندرویدی لیفان 620 (3) دی وی دی تصویری لیفان 620 (3) دی وی دی مولتی مدیا لیفان 620 (3) دی وی دی اصلی لیفان 620 (3) مانیتور اندروید لیفان 620 (3) مانیتور اندرویدی لیفان 620 (3) مانیتور اصلی لیفان 620 (3) مانیتور اورجینال لیفان 620 (3) مانیتور مولتی مدیا لیفان 620 (3) پخش فابریک لیفان 620 (3) پخش فابریکی لیفان 620 (3) پخش اندروید لیفان 620 (3) پخش اندرویدی لیفان 620 (3) پخش اصلی لیفان 620 (3) پخش اورجینال لیفان 620 (3) پخش مولتی مدیا لیفان 620 (3) ضبط فابریکی لیفان 620 (3) ضبط فابریک لیفان 620 (3) ضبط اندروید لیفان 620 (3) ضبط اندرویدی لیفان 620 (3) ضبط مولتی مدیا لیفان 620 (3) ضبط اصلی لیفان 620 (3) ضبط اورجینال لیفان 620 (3) قیمت دی وی دی لیفان 620 (2) نصب دی وی دی فابریک لیفان 620 (2) فروش دی وی دی فابریک لیفان 620 (2) دی وی دی اورجینال لیفان 620 (2) دی وی دی فول تا چ لیفان 620 (2) دی وی دی تاچ لیفان 620 (2) دی وی دی لمسی لیفان 620 (2) دی وی دی تمام لمسی لیفان 620 (2) دی وی دی سیم کارت خور لیفان 620 (2) دی وی دی سیم کارتی لیفان 620 (2) دی وی دی مسیریاب لیفان 620 (2) قیمت مانیتور لیفان 620 (2) قیمت مانیتور فابریکی لیفان 620 (2) نصب مانیتور فابریک لیفان 620 (2) فروش مانیتور فابریک لیفان 620 (2) قیمت مانیتور فابریک لیفان 620 (2) مانیتور فول تاچ لیفان 620 (2) مانیتور تاچ لیفان 620 (2) مانیتور لمسی لیفان 620 (2) مانیتور تمام لمسی لیفان 620 (2) مانیتور سیم کارت خور لیفان 620 (2) مانیتور سیم کارتی لیفان 620 (2) مانیتور مسیر یاب لیفان 620 (2) قیمت پخش لیفان 620 (2) قیمت پخش فابریکی لیفان 620 (2) نصب پخش فابریک لیفان 620 (2) فروش پخش فابریک لیفان 620 (2) قیمت پخش فابریک لیفان 620 (2) پخش فول تاچ لیفان 620 (2) پخش تاچ لیفان 620 (2) پخش لمسی لیفان 620 (2) پخش تمام لمسی لیفان 620 (2) پخش سیم کارت خور لیفان 620 (2) پخش سیم کارتی لیفان 620 (2) پخش مسیر یاب لیفان 620 (2) قیمت ضبط لیفان 620 (2) قیمت ضبط فابریکی لیفان 620 (2) نصب ضبط فابریک لیفان 620 (2) فروش ضبط فابریک لیفان 620 (2) قیمت ضبط فابریک لیفان 620 (2) ضبط فول تاچ لیفان 620 (2) ضبط تاچ لیفان 620 (2) ضبط لمسی لیفان 620 (2) ضبط تمام لمسی لیفان 620 (2) ضبط سیم کارت خور لیفان 620 (2) ضبط سیم کارتی لیفان 620 (1) ضبط مسیر یاب لیفان 620 (2) صفحه نمایش لیفان 620 (2) قیمت صفحه نمایش لیفان 620 (2) نصب صفحه نمایش فابریک لیفان 620 (2) فروش صفحه نمایش فابریک لیفان 620 (2) قیمت صفحه نمایش فابریکی لیفان 620 (2) قیمت صفحه نمایش فابریک لیفان 620 (2) صفحه نمایش فابریکی لیفان 620 (2) صفحه نمایش اندروید لیفان 620 (2) صفحه نمایش اندرویدی لیفان 620 (2) صفحه نمایش اصلی لیفان 620 (2) صفحه نمایش اورجینال لیفان 620 (2) صفحه تصویری فابریک لیفان 620 (2) صفحه مولتی مدیا فابریک لیفان 620 (2) صفحه فول تاچ فابریک لیفان 620 (2) صفحه نمایش تاچ لیفان 620 (2) صفحه نمایش لمسی لیفان 620 (2) صفحه نمایش تمام لمسی لیفان 620 (2) صفحه نمایش سیم کارت خور لیفان 620 (2) صفحه نمایش سیم کارتی لیفان 620 (2) صفحه نمایش مسیر یاب لیفان 620 (2) صفحه نمایش فابریک لیفان 620 (2) قیمت اسکرین فابریکی لیفان 620 (2) قیمت اسکرین لیفان 620 (2) نصب اسکرین فابریک لیفان 620 (2) فروش اسکرین فابریک لیفان 620 (2) قیمت اسکرین فابریک لیفان 620 (2) اسکرین فابریکی لیفان 620 (2) اسکرین اندرویدی لیفان 620 (2) اسکرین اندروید لیفان 620 (2) اسکرین اورجینال لیفان 620 (2) اسکرین اصلی لیفان 620 (2) اسکرین تصویری لیفان 620 (2) اسکرین مولتی مدیا لیفان 620 (2) اسکرین فول تاچ لیفان 620 (2) اسکرین تاچ لیفان 620 (2) اسکرین لمسی لیفان 620 (2) اسکرین تمام لمسی لیفان 620 (2) اسکرین سیم کارت خور لیفان 620 (2) اسکرین سیم کارتی لیفان 620 (2) اسکرین مسیر یاب لیفان 620 (2) اسکرین فابریک لیفان 620 (2) قیمت تاچ اسکرین لیفان 620 (2) قیمت تاچ اسکرین فابریکی لیفان 620 (2) نصب تاچ اسکرین فابریک لیفان 620 (2) فروش تاچ اسکرین فابریک لیفان 620 (2) قیمت تاچ اسکرین فابریک لیفان 620 (2) تاچ اسکرین فابریکی لیفان 620 (2) تاچ اسکرین اندروید لیفان 620 (2) تاچ اسکرین اندرویدی لیفان 620 (2) تاچ اسکرین اورجینال لیفان 620 (2) تاچ اسکرین اصلی لیفان 620 (2) تاچ اسکرین تصویری لیفان 620 (2) تاچ اسکرین مولتی مدیا لیفان 620 (2) تاچ اسکرین سیم کارت خور لیفان 620 (2) تاچ اسکرین سیم کارتی لیفان 620 (2) تاچ اسکرین مسیر یاب لیفان 620 (2) قیمت ال سی دی فابریکی لیفان 620 (2) نصب ال سی دی فابریک لیفان 620 (2) فروش ال سی دی فابریک لیفان 620 (2) قیمت ال سی دی لیفان 620 (2) قیمت ال سی دی فابریک لیفان 620 (2) ال سی دی فابریکی لیفان 620 (2) ال سی دی اندروید لیفان 620 (2) ال سی دی اندرویدی لیفان 620 (2) ال سی دی اورجینال لیفان 620 (2) ال سی دی تصویری لیفان 620 (2) ال سی دی مولتی مدیا لیفان 620 (2) ال سی دی اصلی لیفان 620 (2) ال سی دی فول تاچ لیفان 620 (2) ال سی دی تاچ لیفان 620 (2) ال سی دی لمسی لیفان 620 (2) ال سی دی تمام لمسی لیفان 620 (2) ال سی دی سیم کارت خور لیفان 620 (2) ال سی دی سیم کارتی لیفان 620 (2) ال سی دی مسیر یاب لیفان 620 (2) ال سی دی فابریک لیفان 620 (2) قیمت ال ای دی لیفان 620 (2) نصب ال ای دی فابریک لیفان 620 (2) فروش ال ای دی فابریک لیفان 620 (2) قیمت ال ای دی فابریکی لیفان 620 (2) قیمت ال ای دی فابریک لیفان 620 (2) ال ای دی فابریکی لیفان 620 (2) ال ای دی اندروید لیفان 620 (2) ال ای دی اندرویدی لیفان 620 (2) ال ای دی اورجینال لیفان 620 (2) ال ای دی اصلی لیفان 620 (2) ال ای دی تصویری لیفان 620 (2) ال ای دی مولتی مدیا لیفان 620 (2) ال ای دی فول تاچ لیفان 620 (2) ال ای دی تاچ لیفان 620 (2) ال ای دی لمسی لیفان 620 (2) ال ای دی تمام لمسی لیفان 620 (2) ال ای دی سیم کارت خور لیفان 620 (2) ال ای دی سیم کارتی لیفان 620 (2) ال ای دی مسیر یاب لیفان 620 (2)

اندروید 9، 8 هسته ای ،4 گیگ رم ، 64 گیگ حافظه ی داخلی

سیستم عامل: اندروید 
پردازشگر مرکزی: ۸ هسته ای
حافظه موقت ( رَم ) : 4 گیگا بایت 
حافظه داخلی: ۶۴ گیگا بایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )
کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی

کیفیت صدا : DSP

مجهز به سیستم اپل کار پلیر Apple Car player


اندروید 9، 4 هسته ای ،2 گیگ رم ، 32 گیگ حافظه ی داخلی


سیستم عامل: اندروید 
پردازشگر مرکزی: 4 هسته ای
حافظه موقت ( رَم ) : 2 گیگا بایت 
حافظه داخلی: 32 گیگا بایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )

کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی

کیفیت صدا : DSP

مجهز به سیستم اپل کار پلیر Apple Car player

نظر های موجود
(0/0)

مانیتور لیفان 620 چه برندیه؟ گارانتی داره؟ چند ماه؟

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند